logo.tif
mojewycieczki.pngstronastartowa.pngomnie.pngkontakt.pngoferta.png
listaunesco.png

parkinarodowe.png

pomnikihistorii.png

wycieczkigorskie.png

malopolska.png

linki.png


PARKI NARODOWE W POLSCE

Park narodowy to - zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. - "Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe". Jest to jedna z najważniejszych form ochrony przyrody. Parki narodowe istnieją w większości państw świata, a najstarszym z nich - i wciąż jednym z najbardziej znanych - jest Park Narodowy Yellowstone w USA, utworzony w 1872 r.

Pierwsze parki narodowe w Polsce (w Pieninach i Białowieży) powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1932 r., choć miały wówczas nieco inny charakter niż współczesne parki narodowe. Obecnie w Polsce znajdują się 23 parki narodowe. Są one tworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, a ich granice są określane po uzgodnieniach z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Poniżej znajduje się wykaz polskich parków narodowych wraz z linkami, prowadzącymi do oficjalnych stron, na których można uzyskać komplet informacji, dotyczący poszczególnych obszarów, ich atrakcji oraz zagospodarowania turystycznego. Przedstawiam także dwa dodatkowe zestawienia, prezentujące chronologię powstawania polskich parków oraz ich kolejność pod względem aktualnej powierzchni obszaru.

Wraz z Rodziną zwiedzamy systematycznie kolejne parki narodowe - przy tych parkach, w których byliśmy w ostatnich latach, są zamieszczone linki do galerii zdjęć.

Parki narodowe, na terenie których świadczę usługi przewodnickie, są oznaczone logiem firmy EMELTUR.

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaBIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaBIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaDRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaKAMPINOSKI PARK NARODOWY
strona parku
KARKONOSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeria 1 galeria 2MAGURSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaNARWIAŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
OJCOWSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeria 1 galeria 2PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"
strona parku
galeriaPARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
strona parku
galeriaPARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"
strona parku
galeriaPIENIŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaPOLESKI PARK NARODOWY
strona parku
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
strona parku
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
strona parku
galeriaWIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
strona parku
WIGIERSKI PARK NARODOWY
strona parku
WOLIŃSKI PARK NARODOWY
strona parku

Parki Narodowe w Polsce - chronologia powstawania

1932 Pieniński Park Narodowy (jako "Park Narodowy w Pieninach"; restytuowany w 1954)
1932 Białowieski Park Narodowy (jako "Park Narodowy w Białowieży"; restytuowany w 1947)
1950 Świętokrzyski Park Narodowy
1954 Babiogórski Park Narodowy
1954 Tatrzański Park Narodowy
1956 Ojcowski Park Narodowy
1957 Wielkopolski Park Narodowy
1959 Kampinoski Park Narodowy
1959 Karkonoski Park Narodowy
1960 Woliński Park Narodowy
1966 Słowiński Park Narodowy
1973 Bieszczadzki Park Narodowy
1974 Roztoczański Park Narodowy
1981 Gorczański Park Narodowy
1989 Wigierski Park Narodowy
1990 Drawieński Park Narodowy
1990 Poleski Park Narodowy
1993 Biebrzański Park Narodowy
1993 Park Narodowy Gór Stołowych
1995 Magurski Park Narodowy
1996 Park Narodowy "Bory Tucholskie"
1996 Narwiański Park Narodowy
2001 Park Narodowy "Ujście Warty"

Parki Narodowe w Polsce - pod względem powierzchni (bez otuliny)

1.Biebrzański Park Narodowy 592,23 km2
2.Kampinoski Park Narodowy 385,44 km2
3.Słowiński Park Narodowy 327,44 km2
4.Bieszczadzki Park Narodowy 292,02 km2
5.Tatrzański Park Narodowy 211,64 km2
6.Magurski Park Narodowy 194,39 km2
7.Wigierski Park Narodowy 149,88 km2
8.Drawieński Park Narodowy 114,41 km2
9.Woliński Park Narodowy 109,37 km2
10.Białowieski Park Narodowy 105,17 km2
11.Poleski Park Narodowy 97,64 km2
12.Roztoczański Park Narodowy 84,83 km2
13.Park Narodowy "Ujście Warty" 80,38 km2
14.Świętokrzyski Park Narodowy 76,26 km2
15.Wielkopolski Park Narodowy 75,84 km2
16.Gorczański Park Narodowy 70,28 km2
17.Narwiański Park Narodowy 68,10 km2
18.Park Narodowy Gór Stołowych 63,39 km2
19.Karkonoski Park Narodowy 55,80 km2
20.Park Narodowy "Bory Tucholskie" 46,13 km2
21.Babiogórski Park Narodowy 33,92 km2
22.Pieniński Park Narodowy 23,46 km2
23.Ojcowski Park Narodowy 21,46 km2


Tel. 609 036 054 E-mail: poczta@emeltur.pl GG: 50331526