logo.tif
mojewycieczki.pngstronastartowa.pngomnie.pngkontakt.pngoferta.png
listaunesco.png

parkinarodowe.png

pomnikihistorii.png

wycieczkigorskie.png

malopolska.png

linki.png


Poza świadczeniem usług przewodnickich oraz organizacją wycieczek oferuję także współpracę w ramach przygotowywania i opracowywania przewodników turystycznych, folderów i informatorów promocyjnych oraz innych wydawnictw o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

Poniżej przedstawiam moje dotychczasowe publikacje, których jestem autorem lub współautorem (głównie wraz z Barbarą Woźniak dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej oraz Januszem Kociołkiem, naczelnikiem Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej).

M. Leśniakiewicz

Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Sucha Beskidzka 2015

Przewodnik turystyczny obejmujący swoim zasięgiem 14 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich: Budzów, Bystrą-Sidzinę, Jabłonkę, gminę wiejską Jordanów, Koszarawę, Lanckoronę, Lipnicę Wielką, Maków Podhalańśki, Mucharz, Stryszawę, Stryszów, Suchą Beskidzką, Zawoję i Zembrzyce. Zawiera szczegółowe opisy wszystkich 59 miejscowości wchodzących w skład SGB (wraz z planami każdej z nich) oraz wszystkich szlaków turystycznych PTTK przebiegających przez opisywany obszar podzielonych na 89 tras (m.in. trasy na Babią Górę, Policę, Jałowiec, Leskowiec i Koskową Górę). 720 stron (tekst, zdjęcia, plany, rzuty wybranych obiektów, rysunki panoram) + 32 strony kolorowej wkładki (zdjęcia). Stronę graficzną przewodnika opracował Maciej Hojda.

Przewodnik otrzymał wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie podczas XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej w 2015 r.

Tutaj znajdują się korekty do treści przewodnika, zawierające poprawki błędów dostrzeżonych już po oddaniu książki do druku.

M. Leśniakiewicz

1.Sucha Beskidzka w pigułce. 2.Śladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej. 3.Zespół zamkowo-parkowy. 4. Zespół kościelno-klasztorny. 5. Śladami sławnych suszan Sucha Beskidzka 2013 6.Miejski Szlak Historyczny. 7.Trasy piesze. 8.Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych. 9.Miejsca pamięci, pomniki i tablice pamiątkowe Sucha Beskidzka 2014

Seria mini przewodników po Suchej Beskidzkiej, wydana przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Pierwsza część serii (1-5) otrzymała wyróżnienie podczas XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej w 2015 r.

M. Leśniakiewicz, B. Woźniak

Sucha Beskidzka. W cieniu Babiej Góry Kraków 2007

Przewodnik turystyczny po Suchej Beskidzkiej, zawierający także opis najciekawszych tras pieszych oraz trasy samochodowej po regionie babiogórskim.
M. Leśniakiewicz, B. Woźniak

Sucha Beskidzka wczoraj i dziś Sucha Beskidzka 2005

Album wydany w związku z obchodami 600-lecia Suchej w 2005 r. Prezentuje dzieje miasta, jego najciekawsze zabytki oraz współczesne oblicze.
M. Leśniakiewicz, B. Woźniak

Parafia w Suchej Beskidzkiej Jaroszowice 2008

Bogato ilustrowane wydawnictwo opracowane z okazji setnej rocznicy poświęcenia nowego kościoła w Suchej Beskidzkiej. Zawiera opis historii suskiej parafii oraz zabytków zespołu kościelno-klasztornego.U. Janicka-Krzywda, J. Kociołek, M. Leśniakiewicz

Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor Sucha Beskidzka 2012

Wydawnictwo albumowe, poświęcone historii i kulturze terenów, wchodzących obecnie w skład powiatu suskiego. Zawiera szereg informacji, dotyczących etnografii regionu, tradycyjnej gospodarki i rzemiosł, obrzędowości i folkloru, twórczości ludowej, a także rys historyczny Podbabiogórza i opis jego najciekawszych zabytków.
M. Leśniakiewicz

Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Zabytki Sucha Beskidzka 2014 Wydawnictwo albumowe, przedstawiające najcenniejsze i najciekawsze zabytki architektury na terenie powiatu suskiego. Zawiera informacje na temat ich historii, architektury i wyposażenia oraz liczne zdjęcia opisywanych obiektów.
Seria "Kalendarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich".

W latach 2000-2012 współpracowałem przy opracowywaniu serii wydawniczej Kalendarzy, wydawanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich pod redakcją J. Kociołka. We wszystkich wydaniach Kalendarzy z tego okresu znajduje się opracowane przez mnie kalendarium historyczne, ponadto jestem autorem wielu innych tekstów, zawartych w serii, głównie w następujących rocznikach:

Kalendarz 2006. Najważniejsze zabytki w miejscowościach leżących pod Babia Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.Kalendarz 2008. Cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich.
Kalendarz 2009. Kalendarz z informacjami o gminach należących do SGB oraz legendami i podaniami z okolic Babiej Góry.
Kalendarz 2012. Wędrówki po babiogórskich gminach. Opis szlaków, mapy, informacje.
Kalendarze SGB w wersji online są dostępne tutaj

M. Leśniakiewicz

Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka 2007

Wydawnictwo promocyjne, opracowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Zawiera prezentację historii i atrakcji turystycznych miasta i okolicy, charakterystykę okolicznych szlaków turystycznych oraz informacje praktyczne.M. Leśniakiewicz

Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka 2014

II edycja ww. wydawnictwa, poszerzona i zaktualizowana.

M.Leśniakiewicz

Panowie suskiego zamku Sucha Beskidzka 2013

Zwięzła publikacja prezentująca biogramy wszystkich prywatnych właścicieli zamku w Suchej oraz "państwa suskiego", wydana przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w związku z otwarciem wystawy historycznej, przedstawiającej dzieje Suchej od momentu powstania do połowy XIX w.Sądownictwo w Państwie Suskim w XVII-XVIII wieku oraz Dawne narzędzia tortur i kar Sucha Beskidzka 2012

Katalog wystawy "Sądownictwo w Państwie Suskim oraz Dawne narzędzia tortur i kar", udostępnionej do zwiedzania w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej. Zawiera wybrane i opracowane przeze mnie na potrzeby wystawy fragmenty Księgi sądowej gromad państwa suskiego 1699-1757, a także opisy mojego autorstwa narzędzi tortur i kar, prezentowanych na ekspozycji.
J. Kociołek. M. Leśniakiewicz

Najcenniejsze zabytki architektury powiatu suskiego Sucha Beskidzka 2001

Publikacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, prezentująca najciekawsze zabytki na obszarze powiatu. Ukazała się w trzech wersjach językowych - polskiej, angielskiej i niemieckiej.


Ponadto, pracując w l. 2000-2014 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, opracowywałem wraz z J. Kociołkiem szereg innych materiałów promocyjnych i folderów, wydawanych przez Starostwo, a także treści opisów krajoznawczych map:

Jestem również autorem artykułów, publikowanych m.in. w takich wydawnictwach, jak: "Rocznik Babiogórski" czy "Zeszyty Suskie", np.:

Początki Suchej w świetle dokumentów historycznych, "Zeszyty Suskie", I, 2002

Postępy osadnictwa w dorzeczu Górnej Skawy do połowy XVI wieku, "Rocznik Babiogórski", t. 9, R: 2007

Zarys dziejów miejscowości gminy Mucharz do połowy XVI wieku, "Rocznik Babiogórski", t. 13, R:2011-2012

Tel. 609 036 054 E-mail: poczta@emeltur.pl GG: 50331526