logo.tif
mojewycieczki.pngstronastartowa.pngomnie.pngkontakt.pngoferta.png
listaunesco.png

parkinarodowe.png

pomnikihistorii.png

wycieczkigorskie.png

malopolska.png

linki.png


POMNIKI HISTORII W POLSCE

"Pomnik historii" to jedna z form ochrony zabytków na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. Zgodnie z ideą, leżącą u podstaw utworzenia listy pomników historii w naszym kraju, mają się na niej znaleźć obiekty szczególnie cenne z punktu widzenia swojej wartości zabytkowej, historycznej i kulturowej, wpisane już wcześniej do rejestru zabytków lub uznane za park kulturowy. Decyzję o wpisaniu danego miejsca na listę podejmuje, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który to minister składa przedmiotowy wniosek po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Zabytków. Jeszcze wcześniej zasadność wniosku stwierdza Narodowy Instytut Dziedzictwa Przekładając to wszystko na zwyczajny język, na listę pomników historii wpisywane są najciekawsze i najcenniejsze zabytki w naszym kraju. Są to zarówno obiekty pojedyncze (np. kościoły, pałace, zabytki techniki), jak i ich skupiska (zespoły miejskie, grupy zabytków o podobnym charakterze, powiązanych ze sobą terytorialnie i typologicznie). Lista tworzona jest od 1994 r., obecnie znajduje się na niej 129 obiektów (w szerokim rozumieniu - a więc obiekty pojedyncze lub zespoły obiektów).

Zgodnie z postanowieniami wspomnianej ustawy, obiekty wpisane na listę pomników historii mogą być następnie zaproponowane do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Co ciekawe, obecnie część obiektów zabytkowych Polsce jest już wpisanych na listę UNESCO, pomimo tego, że statusu pomnika historii jeszcze nie posiadają. Są to drewniane kościoły rzymskokatolickie w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej oraz cerkwie drewniane w Brunarach Wyżnych, Chotyńcu, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Smolniku i Turzańsku.

Od wielu lat podczas moich wędrówek po Polsce odwiedzam pomniki historii. Poniżej przedstawiam kompletne listy obiektów posiadających ten status (w kolejności alfabetycznej oraz chronologicznej uzyskiwania statusu pomnika historii) wraz z odnośnikami do poświęconych im materiałom na witrynie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Można tam obejrzeć galerie zdjęć poszczególnych obiektów, uzyskać o nich podstawowe informacje i skorzystać z linków, prowadzących na ich własne strony www, a także pobrać treści rozporządzeń, dotyczących nadania im statusu pomników historii. Obok miejsc, które odwiedziłem w ostatnich latach, będą także stopniowo zamieszczane galerie zdjęć z kolejnych wycieczek.

Jeśli macie Państwo ochotę zwiedzić któreś z pomników historii osobiście - z przyjemnością opracuję i zorganizuję dla Państwa taką wycieczkę. W razie ewentualnych pytań i propozycji proszę o kontakt.


POMNIKI HISTORII - kolejność alfabetyczna

Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha szczegóły
Biskupin - rezerwat archeologiczny szczegóły***galeria
Bochnia - kopalnia soli szczegóły***galeria
Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary szczegóły
Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej szczegóły
Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów szczegóły***galeria
Chełmno - Stare Miasto szczegóły***galeria
Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym szczegóły
Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych szczegóły
Częstochowa - Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów szczegóły***galeria
Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy szczegóły
Duszniki Zdrój - młyn papierniczy szczegóły***galeria
Frombork - zespół katedralny szczegóły***galeria
Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku szczegóły***galeria
Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte szczegóły***galeria
Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności szczegóły***galeria
Gdańsk - Twierdza Wisłoujście szczegóły
Gdańsk - zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie szczegóły***galeria
Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia szczegóły***galeria
Gliwice - radiostacja szczegóły***galeria
Gniezno - katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha szczegóły***galeria
Gostyń-Głogówko - zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri szczegóły***galeria
Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny szczegóły
Góra Św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy szczegóły***galeria
Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły szczegóły
Grunwald - Pole Bitwy szczegóły***galeria
Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego szczegóły
Janów Podlaski - stadnina koni szczegóły
Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju szczegóły
Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego szczegóły***galeria 1 galeria 2 galeria 3 galeria 4
Kamieniec Ząbkowicki - zespół architektoniczno-krajobrazowy szczegóły
Kamień Pomorski - zespół katedralny szczegóły***galeria
Kanał Augustowski - droga wodna szczegóły
Kanał Elbląski szczegóły
Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny szczegóły***galeria
Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec szczegóły***galeria
Kazimierz Dolny szczegóły***galeria
Kielce - dawny pałac biskupów i katedra szczegóły
Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny szczegóły
Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej szczegóły
Koszuty - zespół dworsko-parkowy szczegóły***galeria
Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej:szczegóły
* Bukowiec - zespół pałacowo-parkowy
* Jelenia Góra - zespół pałacowo-parkowy "Paulinum"
* Jelenia Góra - zespół pałacowo-parkowy Schaffgotschów w Cieplicach
* Karpniki - willa "Dębowy Dwór" z parkiem
* Karpniki - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Kowary - zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy
* Łomnica - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Mysłakowice - zespół pałacowo-parkowy
* Staniszów Górny nr 100 - zespół pałacowo-parkowy, gm. Podgórzyn
* Wojanów - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Wojanów-Bobrów - zespół pałacowo-gospodarczy, gm. Mysłakowice
Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy szczegóły
Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym nekropolią właścicieli szczegóły***galeria
Kraków - historyczny zespół miasta szczegóły***galeria 1 galeria 2 galeria 3 galeria 4 galeria 5 galeria 6 galeria 7
Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem szczegóły***galeria
Kraków - opactwo Cystersów w Mogile szczegóły***galeria
Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta szczegóły***galeria
Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy szczegóły
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego - kopalnie krzemienia z okresu neolitu szczegóły***galeria
Krzeszów - zespół dawnego opactwa cystersów szczegóły***galeria
Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy szczegóły
Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą szczegóły***galeria
Legnickie Pole - pobenedyktyński zespół klasztorny szczegóły***galeria
Leżajsk - zespół klasztorny oo. Bernardynów szczegóły***galeria
Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich szczegóły***galeria
Lubiń - zespół opactwa benedyktynów szczegóły***galeria
Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny szczegóły***galeria
Lubostroń - zespół pałacowo-parkowy szczegóły
Łańcut - zespół zamkowo-parkowy szczegóły***galeria
Łęknica - Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym szczegóły
Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny szczegóły
Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego szczegóły***galeria
Malbork - zespół zamku krzyżackiego szczegóły
Małujowice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła szczegóły
Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny szczegóły
Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy szczegóły
Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy szczegóły***galeria
Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową szczegóły
Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny szczegóły
Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej szczegóły
Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa szczegóły
Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela szczegóły
Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew szczegóły
Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji szczegóły***galeria
Pelplin - zespół pocystersko-katedralny szczegóły***galeria
Płock - Wzgórze Tumskie szczegóły
Poznań - historyczny zespół miasta szczegóły
Przemyśl - Twierdza Przemyśl szczegóły
Przemyśl - zespół staromiejski szczegóły
Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy szczegóły
Puławy - zespół pałacowo-parkowy szczegóły***galeria
Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie szczegóły
Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej szczegóły***galeria
Radom - zespół klasztorny Bernardynów szczegóły
Radruż - zespół cerkiewny szczegóły
Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem szczegóły***galeria
Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne szczegóły
Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu szczegóły
Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy szczegóły
Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku szczegóły
Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek szczegóły
Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta szczegóły***galeria
Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek szczegóły***galeria
Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju szczegóły
Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła szczegóły
Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek szczegóły***galeria
Sulejów - zespół opactwa cystersów szczegóły
Sulejówek-Milusin - zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego szczegóły
Supraśl - Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny szczegóły
Szalowa - kościół parafialny św. Michała Archanioła szczegóły
Świdnica - katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika szczegóły***galeria
Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju szczegóły***galeria
Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe szczegóły***galeria
Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze szczegóły
Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni "Czarnego Pstrąga" szczegóły***galeria
Toruń - Stare i Nowe Miasto szczegóły***galeria
Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek szczegóły
Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego szczegóły
Tykocin - historyczny zespół miasta szczegóły
Tyniec - zespół opactwa benedyktynów szczegóły
Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór szczegóły
Wąchock - zespół opactwa cystersów szczegóły
Warszawa - gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego szczegóły
Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem szczegóły***galeria 1 galeria 2 galeria 3 galeria 4
Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya szczegóły
Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach szczegóły***galeria
Wieliczka - kopalnia soli szczegóły***galeria
Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko szczegóły
Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny szczegóły
Wrocław - Hala Stulecia szczegóły***galeria
Wrocław - zespół historycznego centrum szczegóły***galeria
Wyspa Ostrów Lednicki szczegóły***galeria
Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego szczegóły
Zamość - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku szczegóły***galeria
Ziębice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego szczegóły
Żagań - poaugustiański zespół klasztorny szczegóły
Żórawina - kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej wraz z dziełem budownictwa obronnego szczegóły
Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna szczegóły


POMNIKI HISTORII - kolejność chronologiczna uzyskiwania statusu pomnika historii

8 września 1994 r.
Biskupin - rezerwat archeologiczny
Częstochowa - Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
Frombork - zespół katedralny
Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
Gniezno - katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
Kazimierz Dolny
Kraków - historyczny zespół miasta
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego - kopalnie krzemienia z okresu neolitu
Malbork - zespół zamku krzyżackiego
Toruń - Stare i Nowe Miasto
Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
Wieliczka - kopalnia soli
Wrocław - zespół historycznego centrum
Wyspa Ostrów Lednicki
Zamość - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku

26 września 2000 r.
Bochnia - kopalnia soli

30 października 2000 r.
Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego

22 sierpnia 2003 r.
Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte

14 kwietnia 2004 r.
Góra Św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
Krzeszów - zespół dawnego opactwa cystersów
Legnickie Pole - pobenedyktyński zespół klasztorny
Łęknica - Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej
Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni "Czarnego Pstrąga"

13 kwietnia 2005 r.
Chełmno - stare miasto
Leżajsk - zespół klasztorny oo. bernardynów
Wrocław - Hala Stulecia

25 sierpnia 2005 r.
Kamień Pomorski - zespół katedralny
Łańcut - zespół zamkowo-parkowy

25 kwietnia 2007 r.
Kanał Augustowski - droga wodna
Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny

26 lutego 2008 r.
Gostyń-Głogówko - zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri

28 listopada 2008 r.
Poznań - historyczny zespół miasta

17 czerwca 2009 r.
Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą

9 grudnia 2009 r.
Lubiń - zespół opactwa benedyktynów

17 września 2010 r.
Grunwald - Pole Bitwy
Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta

14 stycznia 2011 r.
Kanał Elbląski
Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec

28 lutego 2011 r.
Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
Żagań - poaugustiański zespół klasztorny

15 czerwca 2011 r.
Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli

20 września 2011 r.
Duszniki Zdrój - młyn papierniczy
Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej:
* Bukowiec - zespół pałacowo-parkowy
* Jelenia Góra - zespół pałacowo-parkowy "Paulinum"
* Jelenia Góra - zespół pałacowo-parkowy Schaffgotschów w Cieplicach
* Karpniki - willa "Dębowy Dwór" z parkiem
* Karpniki - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Kowary - zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy
* Łomnica - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Mysłakowice - zespół pałacowo-parkowy
* Staniszów Górny nr 100 - zespół pałacowo-parkowy, gm. Podgórzyn
* Wojanów - zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice
* Wojanów-Bobrów - zespół pałacowo-gospodarczy, gm. Mysłakowice

4 stycznia 2012 r.
Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna

22 października 2012 r.
Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary
Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny (rozszerzenie wpisu: 23 listopada 2017 r.)
Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
Sulejów - zespół opactwa cystersów

23 kwietnia 2014 r.
Pelplin – zespół pocystersko-katedralny

3 lipca 2014 r.
Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach

4 lipca 2014 r.
Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek

16 lutego 2015 r.
Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego

23 lutego 2015 r.
Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia

15 marca 2017 r.
Gliwice – radiostacja
Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju
Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju
Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
Wąchock - zespół opactwa cystersów

22 listopada 2017 r.
Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
Gdańsk – zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
Janów Podlaski – stadnina koni
Kielce – dawny pałac biskupów i katedra
Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem
Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
Radruż – zespół cerkiewny
Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła

10 kwietnia 2018 r.
Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
Koszuty – zespół dworsko-parkowy
Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich
Płock – Wzgórze Tumskie
Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór

10 grudnia 2018 r.
Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha
Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej
Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów
Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy
Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
Przemyśl - Twierdza Przemyśl
Przemyśl - zespół staromiejski
Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

20 kwietnia 2020 r.
Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy
Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek

14 lipca 2020 r.
Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego

13 sierpnia 2020 r.
Sulejówek-Milusin - zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego

8 kwietnia 2021 r.
Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

19 kwietnia 2021 r.
Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych
Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy
Tykocin - historyczny zespół miasta

31 maja 2021 r.
Puławy - zespół pałacowo-parkowy

15 marca 2022 r.
Radom - zespół klasztorny Bernardynów

4 kwietnia 2022 r.
Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego

24 czerwca 2022 r.
Warszawa - gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

14 listopada 2022 r.
Małujowice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła

27 grudnia 2022 r.
Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju

26 stycznia 2023 r.
Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego
Supraśl - Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

30 stycznia 2023 r.
Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta

2 lutego 2023 r.
Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa

5 września 2023 r.
Kraków - opactwo Cystersów w Mogile

8 września 2023 r.
Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej

15 listopada 2023 r.
Lubostroń - zespół pałacowo-parkowy

19 lutego 2024 r.
Ziębice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego

6 marca 2024 r.
Kamieniec Ząbkowicki - zespół architektoniczno-krajobrazowy

14 marca 2024 r.
Żórawina- kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej wraz z dziełem budownictwa obronnego


Tel. 609 036 054 E-mail: poczta@emeltur.pl GG: 50331526