logo.tif
mojewycieczki.pngstronastartowa.pngomnie.pngkontakt.pngoferta.png
listaunesco.png

parkinarodowe.png

pomnikihistorii.png

wycieczkigorskie.png

malopolska.png

linki.png

logopttk.jpg

W związku z obecną sytuacją informacje na temat planu wycieczek na 2021 rok pojawią się na stronie wówczas, gdy będzie jakakolwiek realna szansa na ich realizację. W planie są m.in. odwołane w zeszłym roku wycieczki autokarowe na Górę Świętej Anny i do zamku w Mosznej, do Bańskiej Bystrzycy i okolic (Słowacja) oraz przedświąteczna do Rožnova pod Radhoštěm i Štramberku (Czechy), a także dwudniowa wycieczka w Karkonosze. Także informacje na temat wycieczek górskich będą podane gdy tylko będzie to możliwe.
O ile W OGÓLE będzie to możliwe...

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - koniecznie przeczytaj!

Nowy numer konta, na które można dokonywać płatności za wycieczki przelewem - obowiązuje od 2020 r.:
42 1240 4878 1111 0010 9549 9296
EMELTUR Usługi przewodnickie i turystyczne Marcin Leśniakiewicz, os. Beskidzkie 7/1, 34-200 Sucha Beskidzka

Uwaga! Przyjmowane są także płatności poprzez Polski Bon Turystyczny.

ARCHIWUM WYCIECZEK 2006 - 2013 ARCHIWUM WYCIECZEK 2014

ARCHIWUM WYCIECZEK 2015 ARCHIWUM WYCIECZEK 2016

ARCHIWUM WYCIECZEK 2017 ARCHIWUM WYCIECZEK 2018

ARCHIWUM WYCIECZEK 2019 ARCHIWUM WYCIECZEK 2020

Zachęcam także Państwa do zapoznania się z ofertami w działach Organizacja wycieczek oraz Usługi przewodnickie. Są one skierowane zasadniczo do grup wycieczkowych, jednak jeśli będziecie chcieli Państwo wybrać się na jedną z proponowanych tras (lub jakąś inną) np. w gronie rodziny lub znajomych i będziecie zainteresowani organizacją całości lub usługą przewodnicką - serdecznie zapraszam do współpracy!

Szczególnie polecam ofertę organizacji wycieczek do stolicy Czech - Pragi, przygotowaną głównie z myślą o niewielkich, około pięcio-, dziesięcioosobowych grupach rodziny lub znajomych. szczegóły

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę EMELTUR Usługi Przewodnickie i Turystyczne Marcin Leśniakiewicz

Wyciąg z umów zawieranych z klientami firmy EMELTUR Usługi przewodnickie i turystyczne Marcin Leśniakiewicz w zakresie dotyczącycm ubezpieczenia:

Wycieczki krajowe:
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr 205949 z dnia 15.03.2016 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe Organizatora obejmują: Polska Standard NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – suma ubezpieczenia 10 000 zł i NWS (na wypadek śmierci) – suma ubezpieczenia 10 000 zł. Treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna na stronie www: [http://www.signal-iduna.pl/indywidualne-ubezpieczenia-turystyczne].

Wycieczki zagraniczne:
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr 202892 z dnia 20.03.2014 każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe Organizatora obejmują: koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): trwały uszczerbek (NWI) – suma ubezpieczenia 15 000 zł i śmierć (NWS) – suma ubezpieczenia 15 000 zł oraz koszty leczenia (KL) – suma ubezpieczenia 10 000 EUR, w tym koszty ratownictwa (KR) – suma ubezpieczenia 6 000 EUR, a także bagaż podróżny (BP) – suma ubezpieczenia 1000 zł. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe mają możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych (1,71 EUR za dzień). Treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże jest dostępna na stronie www: [http://www.signal-iduna.pl/indywidualne-ubezpieczenia-turystyczne].

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże w zakresie ograniczenia odpowiedzialności dot. chorób przewlekłych i nowotworowych:
§ 14.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
4.Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia oraz koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jak również pozostałe koszty będące przedmiotem ubezpieczenia, jeżeli powstały w przypadku:
(...)
h)następstw chorób przewlekłych lub chorób nowotworowych, chyba że została opłacona dodatkowa składka (nie dotyczy sytuacji, gdy choroba przewlekła bądź nowotworowa nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas pobytu za granicą dając objawy wymagające udzielenia pomocy natychmiastowej lub ratującej życie),

§ 2.
DEFINICJE
Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
(...)
9.Choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu. Schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawić się ostrymi, pojawiającymi się nagle objawami.
10.Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.


Tel. 609 036 054 E-mail: poczta@emeltur.pl GG: 50331526